De Herberg gaat helaas niet open

Na twee corona jaren waarin het helaas niet verantwoord was om een Herberg te organiseren, hebben we onlangs de hoofden van de werkgroep weer bij elkaar gestoken.

Als werkgroep hebben we te maken met een behoorlijk aantal deelnemers die aangegeven hadden geen tijd te hebben om mee te organiseren. Een ruim uitgezette werving voor nieuwe werkgroep leden heeft te weinig reactie opgeleverd om de lege plekken op te vullen.

De werkgroep heeft dan ook met pijn in het hart moeten besluiten dat er geen voldoende mensen zijn om een Pop-up Herberg op te kunnen zetten. We hebben om die reden besloten voorlopig geen verdere initiatieven te ondernemen op het gebied van de Pop-up Herberg.

Wellicht dat er in de toekomst weer een nieuw initiatief wordt ondernomen.

Gelukkig zijn er in de diverse kerken van Huizen momenten om in te lopen. Meer informatie over de openstelling is te vinden op de websites van de kerken.

De website en Facebookpagina van de Herberg zullen nog een tijdje online blijven, maar gaan eind december uit de lucht.

Rest ons alleen nog om de vrijwilligers te bedanken voor de inzet en betrokkenheid. De bezoekers voor hun aanwezigheid. Alle sponsoren die op welke wijze dan ook de de Pop-up Herberg mede mogelijk hebben gemaakt.

We kijken met jullie terug op een paar mooie edities waarin de Pop-up Herberg een groot succes was.

Werkgroep Pop-up Herberg Huizen

De Pop-up Herberg gaat helaas niet door.

Pop-up Herberg gaat, ondanks een eerder positief bericht, helaas niet door.
Vanwege de grote onzekerheid omtrent corona, en de aanscherping van de maatregelen, heeft de werkgroep deze week besloten dat de Pop-up Herberg jammer genoeg niet doorgaat.

De Pop-up Herberg is niet echt een plek voor mondmaskers en 1,5 meter.
De kans dat een negatieve testuitslag of tonen van een QR-code verplicht wordt in de komende weken, willen we niet riskeren. Bovendien past het niet in de visie van de Pop-up Herberg (gastvrijheid) en is enorm belastend voor de vrijwilligers.

De werkgroep denkt nu na of er andere mogelijkheden zijn die passen in de lijn van de Pop-up Herberg en het ontmoeten van mensen.

Zodra er meer bekend is zal de werkgroep dit bekendmaken via deze pagina en op onze website.

Pop-up Herberg 2020/2021

Lieve vrienden en bezoekers van onze site,

Afgelopen zaterdag zou de 3e editie van de Pop-up herberg van start zijn gegaan, maar helaas heeft corona ook hier roet in het eten gegooid. De werkgroep heeft, met pijn in het hart, moeten besluiten dat deze editie helaas niet door kan gaan. We hopen volgend jaar weer een Pop-up Herberg kunnen organiseren waar iedereen gewoon weer kan binnenlopen.

De Herberg bemoedigt heel Huizen De werkgroep van de pop-up Herberg heeft, met pijn in het hart, besloten dat er dit jaar geen plaats is in de Herberg. Gezien corona is het onmogelijk om alle mensen die ongetwijfeld ook dit jaar weer zouden willen komen, te herbergen. Het vergt te veel van de organisatie om de pop-up veilig te organiseren voor bezoekers en vrijwilligers. Ook de vele maatregelen en beperkingen die voor een openstelling nodig zijn, doen teveel afbreuk aan wat we samen willen bereiken: een drempelloze, gastvrije ontmoetingsplek zijn waar iedereen kan binnenlopen. De ziel is uit de Herberg.

We leven in de dagen voor Kerst en Oud en Nieuw, en denken terug aan vorig jaar. Bijna als vanzelfsprekend was er gezelligheid thuis, in de familie en in de Pop-up Herberg: ontmoeten, vieren, samen delen. Dit jaar is alles anders. Het schrijnt en doet pijn. De Herberg is er voor iedereen en daarom ontvangen alle inwoners van Huizen, tenzij er een Nee/Ja of Nee/Nee-sticker op de brievenbus zit, een kaart als bemoediging. Op deze manier wil de Herberg nabij zijn en laten weten dat we elkaar niet vergeten. De werkgroep vindt het belangrijk om naast de bemoedigingskaart ook beschikbaar te zijn voor hulpvragen, een gebed of een luisterend oor. Hiervoor kan men dagelijks tussen 9 en 16 uur terecht bij evangelist Jan Verkerk, tel/app 06 5799 2829 of via email. evangelist@hervormdhuizen.nl

De werkgroep is blij dat in de weken voor en rond Kerst veel kerken open zijn. In de kleinschaligheid is gelukkig nog veel mogelijk. Hierover staat meer informatie op www.kerstinhuizen.nl

De werkgroep hoopt van harte in december 2021, met de deelnemende kerken, weer een pop-up Herberg te organiseren in een setting zoals het past bij deze plek in Huizen.

Alle informatie op een rijtje

De Pop-Up Herberg is vanaf 12 januari 2020 gesloten, maar we komen terug dus blijf deze site en onze Facebookpagina in de gaten houden voor meer nieuws.

Adres: Rond oktober van ieder jaar wordt een nieuw onderkomen voor de Pop-up herberg gezocht, waarbij het streven is om een plekje te vinden in het centrum van Huizen.
Missie: Een gastvrije plek waar iedereen welkom is.
Openingstijden: iedere dinsdag t/m zaterdag van 10 uur tot 17 uur

1ste en 2de Kerstdag is de Pop-up Herberg gesloten

Oudjaarsavond is de Pop-Up Herberg ook geopend en wel tussen 19.30 en 01.00 uur. Om 00.00 uur van harte elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen en verder een gezellige avond met elkaar.

Nieuwjaarsdag is de Pop-Up Herberg gesloten.

Geplaatst op Categorieën Geen categorie

Een gastvrije plek waar iedereen welkom is

Het motto van Pop-Up Herberg Huizen is “Een gastvrije plek waar iedereen welkom is

Niet-welkom zijn is een thema wat in onze tijd actueel is. Mensen die door oorlog of honger niet meer in hun eigen omgeving kunnen blijven, zoeken een plek waar ze welkom zijn. Ook in Huizen speelt dit thema. Eenzaamheid, het gevoel niet meer welkom te zijn, buitengesloten worden…

Pop-Up Herberg Huizen wil een plek zijn die gastvrij is. Waar warmte te vinden is in menselijk contact, in warme dranken, in een verwarmde ruimte. Waar vrijheid is. Vrijheid om een gesprek aan te gaan maar ook om stil te zijn. Waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, geslacht, geloof, achtergrond.

Weet je welkom!

Gastvrij en welkom

Vanaf 30 november 2019 t/m 11 januari 2020 is er een plek waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, thee chocolademelk of wat fris voor de kinderen. Een plek waar je gerust kunt deelnemen aan een creatieve activiteit, een praatje kunt maken of misschien wel een goed gesprek. Maar je kunt er ook gewoon even zitten in alle stilte.

Kortom, je kunt er terecht als het nodig is maar ook voor de gezelligheid..