Pop-up Herberg 2020/2021

Lieve vrienden en bezoekers van onze site,

Afgelopen zaterdag zou de 3e editie van de Pop-up herberg van start zijn gegaan, maar helaas heeft corona ook hier roet in het eten gegooid. De werkgroep heeft, met pijn in het hart, moeten besluiten dat deze editie helaas niet door kan gaan. We hopen volgend jaar weer een Pop-up Herberg kunnen organiseren waar iedereen gewoon weer kan binnenlopen.

De Herberg bemoedigt heel Huizen De werkgroep van de pop-up Herberg heeft, met pijn in het hart, besloten dat er dit jaar geen plaats is in de Herberg. Gezien corona is het onmogelijk om alle mensen die ongetwijfeld ook dit jaar weer zouden willen komen, te herbergen. Het vergt te veel van de organisatie om de pop-up veilig te organiseren voor bezoekers en vrijwilligers. Ook de vele maatregelen en beperkingen die voor een openstelling nodig zijn, doen teveel afbreuk aan wat we samen willen bereiken: een drempelloze, gastvrije ontmoetingsplek zijn waar iedereen kan binnenlopen. De ziel is uit de Herberg.

We leven in de dagen voor Kerst en Oud en Nieuw, en denken terug aan vorig jaar. Bijna als vanzelfsprekend was er gezelligheid thuis, in de familie en in de Pop-up Herberg: ontmoeten, vieren, samen delen. Dit jaar is alles anders. Het schrijnt en doet pijn. De Herberg is er voor iedereen en daarom ontvangen alle inwoners van Huizen, tenzij er een Nee/Ja of Nee/Nee-sticker op de brievenbus zit, een kaart als bemoediging. Op deze manier wil de Herberg nabij zijn en laten weten dat we elkaar niet vergeten. De werkgroep vindt het belangrijk om naast de bemoedigingskaart ook beschikbaar te zijn voor hulpvragen, een gebed of een luisterend oor. Hiervoor kan men dagelijks tussen 9 en 16 uur terecht bij evangelist Jan Verkerk, tel/app 06 5799 2829 of via email. evangelist@hervormdhuizen.nl

De werkgroep is blij dat in de weken voor en rond Kerst veel kerken open zijn. In de kleinschaligheid is gelukkig nog veel mogelijk. Hierover staat meer informatie op www.kerstinhuizen.nl

De werkgroep hoopt van harte in december 2021, met de deelnemende kerken, weer een pop-up Herberg te organiseren in een setting zoals het past bij deze plek in Huizen.