De Herberg gaat helaas niet open

Na twee corona jaren waarin het helaas niet verantwoord was om een Herberg te organiseren, hebben we onlangs de hoofden van de werkgroep weer bij elkaar gestoken.

Als werkgroep hebben we te maken met een behoorlijk aantal deelnemers die aangegeven hadden geen tijd te hebben om mee te organiseren. Een ruim uitgezette werving voor nieuwe werkgroep leden heeft te weinig reactie opgeleverd om de lege plekken op te vullen.

De werkgroep heeft dan ook met pijn in het hart moeten besluiten dat er geen voldoende mensen zijn om een Pop-up Herberg op te kunnen zetten. We hebben om die reden besloten voorlopig geen verdere initiatieven te ondernemen op het gebied van de Pop-up Herberg.

Wellicht dat er in de toekomst weer een nieuw initiatief wordt ondernomen.

Gelukkig zijn er in de diverse kerken van Huizen momenten om in te lopen. Meer informatie over de openstelling is te vinden op de websites van de kerken.

De website en Facebookpagina van de Herberg zullen nog een tijdje online blijven, maar gaan eind december uit de lucht.

Rest ons alleen nog om de vrijwilligers te bedanken voor de inzet en betrokkenheid. De bezoekers voor hun aanwezigheid. Alle sponsoren die op welke wijze dan ook de de Pop-up Herberg mede mogelijk hebben gemaakt.

We kijken met jullie terug op een paar mooie edities waarin de Pop-up Herberg een groot succes was.

Werkgroep Pop-up Herberg Huizen