Visie en missie

Visie

In de maand december is het meer donker dan licht, meer koud dan warm. De duisternis en kou worden op allerlei manieren verdreven, door kunstlichtjes, kaarsen en het opzoeken van gezelligheid. In deze maand wordt het feest van Sinterklaas gevierd, het kerstfeest vanwege de geboorte van Jezus Christus en gaan we de grens over van het oude naar het nieuwe jaar.

Er hangt iets in de lucht. Het is donker en toch gezellig en sfeervol. Het is koud en toch is er warmte. In de winkels en -straten klinken vertrouwde liedjes, voor de ramen van de huizen hangen kerststerren, de kerstbomenverkoop is in volle gang, het ruikt naar dennengeur en hars, kerken gaan open om te zingen van de nieuwgeboren Heer. Als sneeuw de aarde bedekt met wit hult alles zich in onschuld, puurheid en vrede, wit.

December roept gevoelens wakker. Het voorbije wordt afgesloten, met opluchting, verdriet en/of gevoelens naar het oude bekende. Het nieuwe jaar staat klaar, een nieuw begin, angst en/of onzekerheid. Hoe gaat het verder met mijn leven, de wereld?

Missie

De duisternis moet wijken. Jezus is hierin voorgegaan, Hij zegt: ‘Ik ben het Licht van de wereld’. Licht geeft zicht en daardoor ruimte. Licht geeft ook verlichting en daarmee is het leven dragelijker. Licht helpt om elkaar te zien, dat geeft verbondenheid. Licht geeft warmte en dat geeft geborgenheid.

In navolging van Jezus willen de kerken in Huizen in het Oude Dorp een Herberg bieden, ruimte om elkaar te ontmoeten in de breedste zin van het woord.

Daarom is er de pop-up Herberg, ruimte voor gesprek en stil-zijn, licht en warmte, ontmoeting en aandacht, rust en ruimte, activiteiten en geroezemoes. In de Pop-up -Herberg is ruimte om op aangeven van de ander het evangelie te delen.

De Pop-up -Herberg is ook een kerkelijke VVV. Via allerlei materiaal kunnen bezoekers kennis maken met God, geloven en de kerk. De kerken in Huizen zijn in de Pop-up -Herberg ook luisterpost voor de nood van de mensen. Financiële en materiële kan verlicht worden door ondersteuning van de diaconie. Bij geestelijke nood kan doorverwezen worden naar een pastor van een van de kerken.

Er is ruimte voor creatieve, ontspannen en spelactiviteiten. Koffie, thee, choco, een glas limonade en een zoethoudertje zijn vaste ingrediënten. Er is in de ruimte een afgeschermd deel om een kaarsje aan te steken, te bidden en/of stil te zijn.

De Pop-up Herberg is een herberg voor iedereen, een huis voor onderweg in de donkere dagen. Plaats genoeg!

Ontmoeten

In de ontmoeting mag ieder mens, eigen mens zijn. De kerken (initiatiefnemers) zijn er van overtuigd dat Jezus Christus het leven kan verlichten en richting geven. De initiatiefnemers zijn zelf geraakt door het evangelie van Jezus en dat inspireert hen om in navolging van Hem hun leven te delen.

De Pop-up -Herberg is geopend van 30 november 2019 tm 11 januari 2020, op woensdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur.

Initiatiefnemers Protestantse Gemeente Huizen – ds. Richtsje Abma en ds. Geertje de Vries Hervormde Gemeente Huizen – evangelist Jan Verkerk

Organisatie

De organisatie van de Pop-up Herberg is in handen van de Baptistengemeente, de Christengemeente, de Hervormde Gemeente Huizen, Protestantse Gemeente Huizen en de RK Parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck